Toutes les options d'accessibilité du site CM CIC | Raccourci vers le menu de premier niveau | Raccourci vers le menu de second niveau | Raccourci vers le contenu principal | Raccourci vers le formulaire d'identification | Raccourci vers la recherche | Raccourci vers le pied de page

Toegankelijkheid

cic.fr : een toegankelijke website

"De aard van het web is zijn veelzijdigheid. De website moet bereikbaar zijn voor alle personen met een handicap."
Tim Berners Lee, ontwerper van de website en directeur van het W3C¹.
De CIC is trouw aan de grondbeginselen van het web en verbindt er zich toe om u te voorzien van een toegankelijke website.


Beleid inzake toegankelijkheid

De website cic.fr werd ontworpen met inachtname van de webstandaarden zoals die door de W3C gedefinieerd werden, met name betreffende de regelgeving inzake toegang tot de webinhoud, uitgevaardigd door het Web Accessibility Initiative. Hierdoor is de website toegankelijk voor elke internetgebruiker, dus ook voor de senioren en de gehandicapten die een functionele beperking hebben.

Browsercompatibiliteit

cic.fr biedt u de beste ergonomie met browsers van de laatste generatie die toch toegankelijk zijn voor vroegere browsers. Indien u moeilijkheden ondervindt om de site te lezen, dan kunt u de documenten met CSS desactiveren (zie opties van uw browser).

Snelmenu

Het gaat hier om een snel browsermenu in het begin van elke pagina. Die is bedoeld voor de internetgebruikers die in vocale modus surfen of indien de documenten met CSS gedesactiveerd zijn. Het snelmenu bevat een lijst met links die het mogelijk maakt om directe toegang te maken met de gezochte pagina (browser, inhoud, identificatie, …) zonder de hele pagina te moeten overlopen tot aan de gewenste informatie.

Sneltoetsen

Voor de internetgebruikers die geen muis gebruiken zijn er sneltoetsen die het mogelijk maken om eenvoudig op de website te surfen:

0 = Beleid inzake toegankelijkheid
1 = Startpagina
2 = Link naar de identificatie
3 = Overzicht van de website
4 = Titel van de pagina
5 = Belangrijkse inhoud van de pagina
8 = Wettelijke bepalingen

Om toegang te krijgen tot de onderdelen waarvoor sneltoetsen gedefinieerd werden, dienen volgende toetsencombinaties gebruikt te worden:

  • Bij Windows : Alt + SHIFT + een toets of Alt + een toets en daarna Entrer
  • Bij Macintosh : Ctrl + SHIFT + een toets of Apple + een toets en daarna Entrer

Bovenaan de pagina

© CIC - augustus 2013

1 : Het World Wide Web Consortium, afgekort het W3C, is een consortium gesticht om de compatibiliteit van de technologie van het WereldWijde Web te promoten.